Informace o projektu
Celoživotní učení v institucionálních souvislostech

Kód projektu
MUNI/A/0820/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je kontinuální podpora výzkumných aktivit studentů doktorského studia oboru Pedagogika ÚPV FF MU. Navazuje na řešení projektů specifického výzkumu na ÚPV v předchozích letech s mírnou modifikací tematické struktury práce podle vývoje řešení doktorských projektů a výzkumné aktivity Ústavu pedagogických věd. Tématický rámec výzkumu přestavují jevy a procesy související s rozmanitými podobami celoživotního učení v rozmanitých institucionálních kontextech v návaznosti na výzkumný profil ÚPV FF MU. Půjde o výzkum reálné školní výuky, výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek rozvoje školy, a dále výzkum učení v neškolských institucionálních kontextech včetně pracovního prostředí organizací. Jednotlivé části výzkumu budou realizovány za pomoci souborů metod kvalitativního a kvantitativního charakteru podle povahy jednotlivých výzkumných témat. Očekávané výsledky obohacují zdrojovou základnu vztahující se k jednotlivým tématům a jejich dílčím aspektům, ukazují další možnosti výzkumu, ale také možnosti uplatnění výsledků v praxi a ve vzdělávací politice. Studenti doktorského studia se do projektu zapojují v návaznosti na vlastní výzkumné projekty.

Publikace

Počet publikací: 45


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info