Informace o projektu
Sociální interakce aristokracie, měšťanstva a dělncitva na příkladu Moravy v letech 1870 - 1918

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA409/08/0591
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
sociální otázka, aristokracie, měšťanstvo, dělnictvo, 19. století

Analýza vzájemných interakcí aristokracie, měšťanstva a dělnictva v letech 1873-1918, především s ohledem na pokusy o řešení tzv. sociální otázky. Bádání má tři vzájemně související segmenty: 1) sledování teoretických koncepcí artikulovaných nejaktivnějšími příslušníky aristokratické a měšťanské společnosti, s pokusem o roztřídění těchto koncepcí podle příslušnosti autora k intelektuálním směrům, sociálnímu prostředí atd., 2) sledování praktického naplňování těchto vizí na úrovni municipalit, především v rovině tradičních představ o měšťanské pospolitosti a moderních koncepcí municipálního socialismu a 3) bádání nad faktory z oblasti kulturních jevů, které fungovaly ve vzájemných vztazích zmíněných sociálních skupin centripetálně i centrifugálně (hodnotový svět, sekularizace aj.). Z geografického hlediska se vhodným badatelským polem jeví teritorium Moravy, kde je vzhledem k přiměřené velikostí území i rozmanitostí podmínek možno udržet výzkum dostatečně kompaktní. Časové vymezení výzkumu souvisí s otázkou hledání příčin neúspěchu teoretického modelu tzv. manchesterského liberalismu v očích velké části obyvatelstva po hospodářské krizi z roku 1873, druhým časovým mantinelem je podobné vyhrocení sociální otázky spojené s průběhem první světové války.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info