Informace o projektu

CETOCOEN Plus (CETOCOEN Plus)

CETOCOEN PLUS je projekt MU navazující na úspěšně dokončený projekt OP VaVpI CETOCOEN realizovaný v letech 2010–2013. Cílem tohoto projektu je nalákat špičkové mezinárodně uznávané vědecké pracovníky a vytvořit z nich lídry nově vznikajících výzkumných týmů, které budou motivovat k co nejlepším výsledkům v konkurenčním prostředí výzkumu faktorů ovlivňující zdraví člověka a duševní pohody. Tento výzkumný tým, skládající se z vysoce motivovaných mladých jedinců s vynikající vědeckými záznamy a zkušenostmi ze zahraničního prostředí, disponuje širokou expertízou potřebnou k řešení aktuálních vědeckých výzev vyplývajících z potřeby současné Evropy. Projekt CETOCOEN PLUS výrazně rozšiřuje současné vědecké zaměření Centra RECETOX, zvyšuje jeho konkurenceschopnost a také atraktivitu Masarykovy univerzity jako partnera v projektech mezinárodní spolupráce. Současně podporuje další rozvoj stávající výzkumné infrastruktury rozšiřováním dostupné expertízy, kvality a efektivity jejích služeb.

Publikace

Počet publikací: 73


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další