Informace o projektu

Analytické a fyzikálně-chemické metody ve výzkumu, vývoji a aplikacích (AFCH)

Kód projektu
MUNI/A/0886/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Atomová absorpční spektrometrie, atomová emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu, hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu, spektrometrie laserem buzeného plazmatu, atomová fluorescenční spektrometrie, organická hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí/ionizací, metody využívající laserové ablace pro generování aerosolu vzorků pro prvkovou a izotopovou analýzu, plazmová tužka, budou rozvíjeny v oblasti základního výzkumu i aplikací v analýze biologických, geologických, archeologických, paleontologických a environmentálních vzorků, pokročilých materiálů a předmětů kulturního dědictví. Speciační analýza bude využívána pro stanovení forem rtuti v environmentálních vzorcích. V oblasti materiálového výzkumu bude studována korozní ochrana kovových předmětů kulturního dědictví, vyvíjeny nové pokročilé materiály a nanomateriály a prováděny ab-initio výpočty struktur.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info