Informace o projektu

Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+

Kód projektu
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Období řešení
1/2016 - 9/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Další fakulta/pracoviště MU
Rektorát
Klíčová slova
Absolvent, akreditace, debriefing, ERDF, ESF, infrastruktura, inkluze, modernizovaná výuka, konkurenceschopnost, kurikulum, kvalifikace, kvalita výuky, metody výuky, modernizace, odstraňování bariér, OP VVV, praktická výuka, praxe, pregraduální výuka
Logo poskytovatele

Připravovaný projekt SIMU+ je koncipován jako investiční podpora komplementárního projektu ESF a navazuje na jeho stejnojmennou klíčovou aktivitu (KA2). V rámci projektu bude pořízeno investiční a neinvestiční vybavení zejména pro nové a upravené (reakreditované) studijní programy napříč zapojenými HS. Doplňkově se projekt věnuje i podpoře studentů se specifickými potřebami – koordinováno Střediskem Teiresiás. Díky projektu bude vytvořeno zázemí (prostorové, technologické, přístrojové), které umožní realizaci aktivit plánovaných v ESF projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info