Informace o projektu
Inovace oborů Fyzika plazmatu, Biofyzika, Fyzika kondenzovaných látek a Teoretická fyzika a astrofyzika doktorského programu Fyzika na PřF MU (DSP Fyzika)

Logo poskytovatele

Cílem projektu je zkvalitnění výzkumně zaměřených studijních oborů
Fyzika plazmatu (FP), Biofyzika (BF), Fyzika kondenzovaných látek (FKL)
a Teoretická fyzika a astrofyzika (TFA) doktorského studijního programu Fyzika (DSPF) na PřF MU.
Budou zavedeny nové pokročilé kurzy (4 v oblasti FP, 6 BF, 5 FKL, 10 TFA)
představující doktorandům hlavní oblasti výzkumu realizovaného na PřF MU
v relevantních oblastech fyziky a upraveny studijní plány oborů.
Reforma (a) usnadní začínajícím studentům DSPF osvojit si potřebné základní znalosti a dovednosti,
(b) umožní studentům získat širší přehled o oboru, např., v kontextu oborů FKL a FP,
o strukturních a diagnostických metodách a technologiích,
(c) propojí DSPF s novými unikátními výzkumnými infrastrukturami dostupnými na MU,
(d) zlepší informovanost o DSPF, a přispěje k získání vhodných zájemců o studium.
Zejména (b) a (c) zlepší uplatnitelnost absolventů v základním i aplikovaném výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info