Informace o projektu
Výzkum, vývoj a aplikace v analytické a fyzikální chemii (AFCH)

Kód projektu
MUNI/A/1288/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
atomová spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, plazmová spektrometrie, laserová spektroskopie, nukleární magnetická resonance, kvantově chemické výpočty, syntéza, materiálová chemie

V oblasti základního výzkumu a aplikací budou rozvíjeny metody fyzikálně-chemické analýzy: atomová absorpční spektrometrie, atomová emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu, hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu, spektrometrie laserem buzeného plazmatu, atomová fluorescenční spektrometrie, organická hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí/ionizací, metody využívající laserové ablace pro generování aerosolu vzorků pro prvkovou a izotopovou analýzu, plazmová tužka. Aplikace jsou zaměřeny do oblastí biologie, geologie, archeologie, životního prostředí, pokročilých materiálů a předmětů kulturního dědictví. Speciační analýza bude využívána pro stanovení forem rtuti ve složkách životního prostředí. V oblasti materiálového výzkumu bude studována korozní ochrana kovových předmětů kulturního dědictví, vyvíjeny nové pokročilé materiály a nanomateriály a prováděny ab-initio výpočty struktur. Bude studována tvorba klastrů ze systému chalkogenidových skel pro paměťové prvky. V oblasti fyzikální chemie bude řešen počítačový návrh a příprava supramolekulárních struktur pro aplikace v protinádorové terapii a molekulární elektronice.

Výsledky

Výsledky výzkumu prováděného doktorandy a magisterskými studenty byly publikovány v mezinárodních recenzovaných časopisech registrovaných v databázi Web of Knowledge a prezentovány formou plakátových sdělení a přednášek na vědeckých setkáních. Nových, původních výsledků bylo dosaženo v oblasti materiálové chemie, prvkové analýzy včetně stopové a ultrastopové, v oblasti plasmové spektrometrie, hmotnostní spektrometrie, laserové ablace, spektrometrie laserem buzeného plasmatu, ab-initio výpočtech struktur, přípravě nanočástic, environmentální analýze, prvkovém zobrazování plošných a objemových vzorků, studiu aerosolů produkovaných laserovou ablací vztahu mezi jejich charakteristikami a signálem ICP-MS.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info