Informace o projektu

Informace o projektu
Pilotní strategický plán boje s rezistentními kmeny parazitických červů v českých hospodářských chovech přežvýkavců (Rezistence HELM)

Logo poskytovatele
Kód projektu
LTC19018
Období řešení
6/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Česká zemědělská univerzita v Praze

Parazitičtí červi (helminti) celosvětově způsobují závažná onemocnění milionům lidí ročně. Současně jsou častou příčinou výrazně snížené užitkovosti v chovech hospodářských zvířat a významných ekonomických ztrát. Aktuální trend v zemědělství – restrukturalizace směřující k pastevnímu chovu hospodářských zvířat (zejména ovcí, koz a skotu) a k jeho harmonické vazbě na životní prostředí, vytváří příznivé podmínky pro rozvoj celé řady helmintóz. V posledních letech je v mnoha částech světa, včetně Evropy, zaznamenáváno vzrůstání rezistence helmintů vůči běžně dostupným a aplikovaným anthelmintikům, tj. nárůst schopnosti jedinců určitého kmene parazitů přežít dávku anthelmintika, která je pro normálně vnímavé jedince letální. Tento fakt činí danou problematiku aktuální nejen z pohledu veterinární, ale i humánní medicíny. Také v České republice dochází k rozvoji pastevních chovů, které spolu s rozsáhlými importy a exporty hospodářských zvířat a moderními/alternativními trendy živočišné výroby významně zvyšují riziko výskytu a šíření nejen parazitických helmintů, ale i jejich rezistence vůči terapeutikům. Řešení této situace vyžaduje implementaci nové komplexní protiparazitární strategie založené na včasné a spolehlivé diagnostice, účinné prevenci, ale také na cíleném a ekonomickém využívání anthelmintik. Předložený projekt je proto ve třech stěžejních okruzích zaměřen na (i) stanovení dynamiky parazitických helmintů u přežvýkavců (ovcí, koz a skotu) ve vybraných chovech v České republice (jejich diagnostika, druhová/rodová determinace). (ii) Jelikož je anthelmintická rezistence stále častěji zaznamenávána i v našich podmínkách, je nutné tento problém dále systematicky mapovat a konkrétně definovat klíčové faktory a mechanizmy vzniku rezistence. (iii) V kontextu získaných znalostí o ekologických podmínkách, epizootologii parazitárních nákaz a biologii hostitele (vycházejících z okruhu i a ii), bude navržen chovatelský management umožňující účinné tlumení helmintóz v chovech hospodářských zvířat s ohledem na udržitelné využívání anthelmintik. Za účelem naplnění cílů projektu budou využívány, popřípadě vylepšovány, klasické postupy a testy umožňující stanovení míry rezistence (např. test redukce počtu vajíček ve výkalech, test líhnutí vajíček, či test vývoje larev a současně budou vyvíjeny, optimalizovány a zaváděny do praxe nové citlivé molekulární metody.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info