Informace o projektu
Plazmochemické depozice a plazmochemické opracování povrchu pevných substrátů

Kód projektu
OC 527.20
Období řešení
1/2000 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je studium procesů probíhajích během plazmové polymerizace, kopolymerizace a modifikace povrchů pevných substrátů plazmatem. Diagnostika reaktivního plazmatu bude prováděna ve speciálním vysokovakuovém reaktoru prováděna různými prostředky - optická emisní spektroskopie, aktinometrie, hmotnostní spektrometrie, sondová měření. Ochranné vrstvy připravené z rozličných směsí monomerů a plynů jako je kyslík, argonn, metan a nanášené na plastické materiály budou optimalizovány pokud o jejich optické a mechanické vlastnosti. Bude pokračovat studium (pomocí ESR) DLC a kompozitních CNx vrstev v induktivně vázaném výboji. Mikrokrystalické diamantové a DLC vrstvy budou připravovány také v mikrovlnném reaktoru ASTEX. Vlastnosti povrchů a nanášených vrstev budou studovány pomocí eleipsometrie, měřením kontaktního úhlu, AFM, XPS, FTIR. Dále bude zkoumáno využití APG výboje při povrchové úpravě vlákenných materiálů (textil, papír, ) a nové metody restaurace archeologických nálezů.

Publikace

Počet publikací: 92


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info