Informace o projektu
Rozvoj robotizovaných endoskopických nástrojů do chirurgické operativy

Kód projektu
MUNI/A/1562/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Endoskopie a robotika se v chirurgii jasně prokázala jako pro pacienta výhodnější v krátkodobých ukazatelech a to zejména pooperační bolesti a rehabilitice. V loňském roce jsme měli možnost vyzkoušet 3 robotické systémy, ze kterých byl vybrán 1 systém, který byl vedením Chirurgické kliniky a FN Brno zakoupen pro potřeby vlastního operování. V projektu se chceme zaměřit na další rozšiřování operačních výkonů, u kterých bude robotizovaný nástroj smysluplně použit a taktéž chceme spolupracovat s výrobcem systému pro směřování další výroby nástrojů, které povede k rozšíření spektra nástrojů a zlepšení jejich vlastností tak, aby odpovídaly praktickým potřebám chirurgů.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info