Informace o projektu

Revize teorií neziskového sektoru jako východisko formulace veřejné politiky vůči neziskovému sektoru

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA402/09/0941
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
neziskový sektor,
Spolupracující organizace
Společnost pro studium neziskového sektoru, o.s.

Prvním okruhem výzkumu je veřejná politika vůči neziskovému sektoru. V české republice taková politika neexistuje. Budou komparovány politiky vůči neziskovým organizacím ve vybraných ekonomikách. Cílem komparace je identifikovat vstah státu k neziskovému sektoru podle vymezených kritérií vyhodnotit kvalitu tohoto vymezení. Bude vypracována "modelová veřejná politika", jakožto referenční soubor racionálních cílů a kritérií. Cílem je také zjistit "nejmenší společný jmenovatel" těchto politik, jakožto východisko pro formulaci doporučení změn ve vztazích státu a NNO. Jedním z výstupů bude mapa všech vztahů mezi veřejnou správou a neziskovými organizacemi. Základem formulace veřejné politiky je porozumění fenoménu neziskovosti a toho, jak se v typických situacích neziskové organizace chovají, jaké mají možnosti, schopnosti a omezení. To se snaží objasnit tzv. teorie neziskového sektoru,jejichž analýza tvoří druhý okruh výzkumu. Cílem projektu je zde na základě vlastní metodiky revize teorií ve formě analýzy východisek, závěrů, případně metodiky a výsledků empirických testů dané teorie. Akcent bude položen na teorie, které jsou obecně respektovány a zařazují ČR, resp. český neziskový sektor do určité typické skupiny nebo (regionálního) vzorce.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info