Informace o publikaci

K vývoji mezinárodního práva soukromého a procesního ve státech Evropské unie

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda TÝČ Vladimír

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Rozbor existující úpravy mezinárodního práva soukromého v komunitárním právu a jeho vývoj v souvislosti s Amsterdamskou smlouvou.
Související projekty: