Informace o projektu

Studium molekulárních mechanismů biodegradačních reakcí - konstrukce QSBR modelů a proteinové inženýrství dehalogenas

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/97/P149
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt bude řešit problematiku biodegradace organických sloučenin mikroorganismy. Studovány budou základní mechanismy biodegradačních reakcí na molekulární úrovni. Praktické výstupy tohoto studia budou orientovány do oblasti předpovědi biodegradability sloučenin z jejich struktury (Quantitative Structure-Biodegradability Relationship, QSBR) a in-vitro modifikace biodegradačních enzymů. Konkrétně bude studována biodehalogenace halogenovaných alifatických uhlovodíků - sloučenin patřících mezi časté kontaminanty půd a podzemních vod. Výsledkem projektu budou matematické modely sloužící k předpovědím rychlosti degradace těchto sloučenin aerobními mikroorganismy, použitelné v environmentální analýze rizik. Dále budou s využitím molekulového modelování navrženy modifikace v enzymech haloalkan dehalogenasách vedoucí ke zlepšeným katalytickým vlastnostem těchto enzymů a jejich vyšší účinnosti při odbourávání haloalifatických sloučenin.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info