Informace o publikaci

„Žluťácké“ odbory, co s nimi?

Autoři

HORECKÝ Jan

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Milníky práva v stredoeurópskom priestore 2012
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova yellow trade unions collective bargaining social dialogue plurality of trade unions
Popis Předložený článek pojednává o postavení tzv. žluťácích odborů jako subjektu a zaměstnavatelova partnera v rámci sociálního dialogu, resp. procesu kolektivního vyjednávání. Žluťácké odbory představují seskupení zaměstnanců, které má vykonávat odborovou činnost na pobud zaměstnavatele. Otázkou je, zda-li je shoda mezi legalitou a legitimitou takovýchto uskupení a zda je možné působením žluťácké odborové organizace poškozovat kvalitní sociální dialog, resp. proces kolektivního vyjednávání s cílem uzavřít kolektivní smlouvu. Cílem článku je analyzovat, zda lze nějakým legálním způsobem, ať již de lege lata či de lege ferenda, negativnímu působení žluťácích odborů zabránit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info