Informace o publikaci

Internacionalizace vnitrostátních právních vztahů

Autoři

TRÁVNÍČKOVÁ Simona

Druh Článek ve sborníku
Konference Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2012
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://lawconference.sk/milniky/sprava/files/doc/Milniky_2012_2_cast.pdf
Obor Právní vědy
Klíčová slova internationalization of domestic legal relations; subjective international element.
Popis Cílem předkládaného příspěvku je teoreticky nahlédnout na institut mezinárodního prvku v mezinárodním právu soukromém a procesním, objasnit pojem subjektivní internacionalizace vnitrostátních právních vztahů a nastínit situace, kdy je možné určitým projevem vůle či aktivitou včlenit mezinárodní prvek do jinak čistě vnitrostátního vztahu. Článek vychází z toho, že kromě situací, v nichž se v právních vztazích vyskytuje mezinárodní prvek objektivně, tj. nezávisle na vůli jejich subjektů, se lze setkat i se situacemi, kdy do vnitrostátních právních vztahů jejich subjekty projevem vůle z určitých důvodů včlení mezinárodní prvek záměrně. Může se tak stát volbou zahraničního práva, volbou zahraničního sudiště či zahraničního rozhodčího orgánu, volbou místa konání rozhodčího řízení v zahraničí, volbou zahraničního rozhodce, postoupením pohledávky do zahraničí či převodem dluhu do zahraničí, přesunutím sídla či bydliště do zahraničí apod.
Související projekty: