Informace o publikaci

Lidská práva a vynutitelnost práva na ochranu zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Kapitola v knize
Citace
Související projekty: