Informace o publikaci

Vynucování právní úpravy nekalé soutěže

Autoři

HRUDA Ondřej

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Ve své práci se zabývám právní problematikou vynucování právní úpravy nekalé soutěže, konkrétně svépomocí, zdržovacím nárokem, odstraňovacím nárokem, nárokem na náhradu škody, bezdůvodným obohacením, jakož i tím, jak spory z nekalé soutěže urovnat smírně. Jsem přitom přesvědčen, že pro českou rozhodovací praxi může být velmi inspirativní zkoumání zahraniční rozhodovací praxe ve věcech nekalé soutěže, především pak rozhodovací praxe ve státech nám blízkých kulturní a právní tradicí, tedy v Německu a Rakousku. Ve své práci tak vycházím z myšlenky, že „acquis communautaire“ nespočívá jen ve směrnicích, nařízeních a rozhodovací činnosti Soudního dvora Evropské unie, ale ve všech podobách právní praxe a rozhodování soudů jednotlivých států. Ve své práci vycházím rovněž z teze, že zájem na dodržování práva proti nekalé soutěži je nejen zájmem soukromým, ale i veřejným.
Související projekty: