Informace o publikaci

Prodloužení promlčecí lhůty ve spotřebitelských smlouvách

Autoři

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ Iva

Druh Článek ve sborníku
Konference Cofola 2013
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://cofola.law.muni.cz/dokumenty/25018
Obor Právní vědy
Klíčová slova freedom of will; consumer; consumer loan; lengthening the period of prescription; unfair terms; New Civil Code; Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European sales law
Popis Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s ne/možností prodloužení promlčecí lhůty ve spotřebitelských smlouvách (např. smlouva o úvěru). Autorka zkoumá ne/možnost prodloužení promlčecí lhůty v kontextu stávající právní úpravy resp. v kontextu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále pak v kontextu přijatého nového občanského zákoníku a návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje.
Související projekty: