Informace o publikaci

Postavení a zájmy poškozeného v řízení o dohodě o vině a trestu

Autoři

GAĽO Dušan

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá problematikou dohody o vině a trestu jako novým zvláštním způsobem řízení. Článek se věnuje vztahu tohoto institutu k principům restorativní justice a ve vztahu k postavení poškozeného v rámci tohoto řízení. Analyzuje postavení poškozeného v řízení o dohodě o vině a trestu ve vztahu k uplatnění jeho nároků a porovnává českou úpravu s úpravami platnými v Polsku a na Slovensku.
Související projekty: