Informace o publikaci

De practicissimis non curat lex aneb co zůstává nejasné o kumulativním hlasování

Autoři

RUBAN Radek

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Obchodněprávní revue
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Cumulative Voting; Corporate Law; Corporate Governance; Mathematical Aspects; Model Situations
Popis Sám fakt, že účinností zákona o obchodních korporacích byl do českého právního řádu včleněn institut tzv. kumulativního hlasování, je v době vzniku této statě notorietou. Také elementární podstata fungování daného způsobu volby již byla tuzemskou literaturou dostatečně popsána a základní mechanismy kumulativního hlasování tak lze mít za plně objasněné. Při prvotních aplikacích tohoto institutu však vyplývá na povrch, že zákonná úprava o mnohých praktických otázkách mlčí a že kumulativní hlasování bez dalšího není možné používat. Cílem předkládané stati je poukázat a nabídnout řešení vybraných nejasností spojených se třemi parciálními okruhy souvisejícími s tímto způsobem volby.
Související projekty: