Informace o publikaci

Specifika raného vývoje citové vazby u dvojčat a vícerčat

Autoři

BERÁNKOVÁ Martina LACINOVÁ Lenka

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova attachment;multiple infants;maternal sensitivity;shared environment;nonshared environment
Popis V několika posledních dekádách došlo k výraznému nárůstu počtu dvojčat a vícerčat. Výchova více než jednoho dítěte současně přitom představuje pro rodiče specifickou výchovnou situaci. Cílem této přehledové studie je sumarizovat současný stav poznatků o odlišnostech vývoje dětí z vícečetných těhotenství v kontextu utváření citové vazby. Bowlbyho teorie citové vazby se ukázala být nosným teoretickým rámcem pro posouzení povahy vztahu mezi matkou a dítětem a pozdějšího sociálního a emočního přizpůsobení dítěte. Již Bowlby upozorňoval, že přirozený vzorec komunikace mezi matkou a dítětem je dyadický, rodiče vícerčat jsou však nuceni se ve vztahu k dětem přizpůsobit vícečetnější vztahové situaci. Výzkumy vycházející z teorie citové vazby obecně považují za nejdůležitější determinantu jistoty dětské citové vazby senzitivitu matky (sdílené prostředí). V průběhu posledního desetiletí bylo prokázáno, že původní koncept senzitivity ztratil své výlučné postavení a měl by být nahrazen multidimenzionálním přístupem k předpokladům rodičovství. Přehledová studie rovněž reflektuje skutečnost, že teorie citové vazby nedokázala uspokojivě vysvětlit, proč děti vyrůstající ve stejném rodinném prostředí mají k rodičům odlišnou citovou vazbu (nesdílené prostředí). Zmíněny jsou také náměty na budoucí výzkumné směřování v této oblasti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info