Informace o publikaci

Možnosti hodnocení psychometrických vlastností škál pro hodnocení rizika vzniku tlakových lézí na vybraných pracovištích v intenzivní péči - pilotní studie

Autoři

SAIBERTOVÁ Simona POKORNÁ Andrea

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Související projekty: