Informace o publikaci

Zachování fertility u žen s karcinomem prsu před gonadotoxickou léčbou

Autoři

HALÁSZOVÁ Nikoleta CRHA Igor HUSER Martin WEINBERGER Vít ŽÁKOVÁ Jana JEŠETA Michal LOUSOVÁ Eva FILIPINSKÁ Eva VENTRUBA Pavel

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Gynekologie a porodnictví
Klíčová slova Breast cancer; Chemotherapy; Cryopreservation; Letrozole; Oncofertility; Ovarian stimulation
Popis Cíl studie: Prezentovat současné možnosti ovariální stimulace u žen s karcinomem prsu před gonadotoxickou léčbou. Typ studie: Literární přehled s vlastním pozorováním. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a FN Brno. Metodika: Literární rešerše, rozbor vlastních zkušeností s komplexní léčbou karcinomu prsu u mladých žen plánujících graviditu, definice stimulačních protokolů a využití metod asistované reprodukce. Výsledky: Důležitou součástí zachování fertility žen před chemoterapií je kontrolovaná ovariální stimulace. Dostupné studie prokázaly efektivitu tohoto postupu bez negativního vlivu na progresi karcinomu prsu. V období od ledna do června 2016 jsme na našem pracovišti provedli ovariální stimulaci a odběr oocytů u tří pacientek s karcinomem prsu před zahájením chemoterapie. Byl použit krátký protokol s agonisty GnRH, recFSH a letrozolem. Bylo získáno 13, 12 a 9 oocytů, zamraženo bylo dvanáct oocytů, osm a šest embryí. V průběhu stimulace hladina estradiolu nepřevýšila 1,6 nmol/l. Závěr: Zdravé ani nádorové buňky v prsu nereagují na gonadotropiny FSH, LH ani na hCG. K buněčné proliferaci dochází u řady buněk s estrogenními receptory po expozici estrogenu v závislosti na dávce. Stimulační protokol s GnRH agonisty a letrozolem je efektivní pro zisk dostatečného počtu gamet a s minimálním zvýšením estradiolu. Literární rešerše neprokázala zvýšení rizika ve smyslu progrese karcinomu prsu v souvislosti s ovariální stimulací. Je nutné respektovat doporučení onkologické komise neprodlužovat čas do zahájení chemoterapie a účinně blokovat vzestup estrogenů při stimulaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info