Informace o publikaci

Zamyšlení nad účelem trestu aneb má penitenciární a postpenitenciární péče smysl?

Autoři

KOVÁŘOVÁ Kateřina

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova educational purpose of the punishment; purpose of the punishment; release
Popis Věnuji se účelu trestu, a to s důrazem na jeho výchovný účel vůči odsouzenému a společnosti. Je třeba se výchovou odsouzených zabývat již během výkonu trestu, což je prováděno prostřednictvím různých programů. Po těchto programech následuje péče, která je poskytnuta odsouzeným po jejich propuštění, např. Probační a mediační službou, neziskovými organizacemi nebo sociálními kurátory. Závěrem se zamýšlím nad tím, zda je možné vychovat nebo převychovat každého odsouzeného a zda má poskytovaná péče smysl.
Související projekty: