Informace o publikaci

Analýza srovnatelnosti testových verzí - komentované výsledky

Autoři

HULEŠOVÁ Martina

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Smyslem analýzy struktury obsahu je zjistit, do jaké míry jsou různé verze testu z anglického jazyka ve slovenské MZ 2011 – 2015 obsahově ekvivalentní , tj . ověřují stejný obsah. K tomuto účelu byly využity techniky a postupy obsahové analýzy a vytvořeny popisné modely. Úkolem posuzovatelů bylo přiřadit každou testovou položku k příslušnému deskriptoru (kategorii). Základním indikátorem spolehlivosti závěrů je míra shody a spolehlivosti posuzovatelů (inter–rater agreement), v tomto případě s využitím Gwetova koeficientu AC1. Příspěvek prezentuje výstupy analýzy struktury obsahu a předkládá závěry z ní plynoucí, zejména ve smyslu využitelnosti výsledků pro další plánovaný postup – konformační faktorovou analýzu pro zkoumání ekvivalence konstruktu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info