Informace o publikaci

Preventivní program Dračí zoubky a pilotní dotazníkové šetření zaměřené na výživu a orální hygienu u dětí s intaktní dočasnou denticí

Autoři

ALIWIOVÁ Mona FRAJTKOVÁ Saskia ŠTEVLÍKOVÁ Veronika ŽENČUCHOVÁ Andrea BARTOŠOVÁ Michaela KUKLETOVÁ Martina IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod a cíle: Ačkoliv jsou to rodiče a osoby pečující, kteří by měli důsledně dbát na prevenci zubního kazu u dětí v předškolním věku, taky samy děti mohou být alespoň částečně zodpovědné za své orální zdraví. Správná edukace dětí může probíhat například formou preventivních programů v mateřských školách. Cílem naší práce bylo provést dotazníkové šetření mezi rodiči dětí s dočasnou denticí, dále zmapovat preventivní programy pro mateřské školy v České republice zaměřené na orální zdraví a na základě toho iniciovat pilotní preventivní program ke zlepšení orálního zdraví u této skupiny dětí. Materiály a metody: Dotazníkového šetření se zúčastnili pouze rodiče dětí s intaktní dočasnou denticí, kteří podepsali informovaný souhlas se zařazením do studie. Dotazník obsahoval 14 otázek sledujících zdravotní stav dětí předškolního věku, jejich orální hygienu a dietní návyky. Výsledky šetření jsme statisticky zpracovali s využitím softwaru Statistica verze 13.2. Pomocí internetového vyhledávače jsme provedli screening nabídky preventivních programů zaměřených na orální zdraví, které jsou určeny pro děti v mateřských školách. V České republice existuje vícero programů, většinou regionálních, které se zaměřuji na prevenci v oblasti orálního zdraví u předškolních dětí. Vybrali jsme ty nejatraktivnější a jejich náplň jsme modifikovali do našeho vlastního programu „Dračí zoubky“, který obsahuje informace o správné orální hygieně a o nevhodných stravovacích návycích. Na veletrhu „Pro dítě 2018“ v Brně jsme edukovali o správné orální hygieně rodiče a děti v poradně. Výsledky: Dotazníkového šetření se zúčastnilo 79 rodičů dětí s intaktní dočasnou denticí (38 chlapců a 41 dívek). S orální hygienou až po 1. roce života dítěte začalo 64,7 % rodičů, dokonce 15,3 % rodičů začalo čistit zuby svým dětem až mezi 16. - 30. měsícem věku. U 12,7 % dětí bylo zjištěno, že si čistí zuby pouze jednou denně. Téměř 80 % rodičů podává dítěti slazené nápoje, jako jsou čaje, džusy a limonády. Během noci pak tyto nápoje dítěti nabízí 3,8 % rodičů a 2,5 % z nich dítěti namáčelo dudlík do něčeho sladkého. Připravili jsme edukativní preventivní program s názvem „Dračí zoubky“ a navštívili jsme s ním11 zařízení pro děti předškolního věku v Brně v období květen 2017 až únor 2018, proškoleno tak bylo 543 dětí. Pozitivní zpětnou vazbu jsme získali nejen od dětí, ale i od učitelek a provozovatelů zařízení pro předškolní děti, kteří projevili zájem o proškolení dětí i v dalších letech. Závěry: Z našeho výzkumu vyplývá, že dokonce ani rodiče dětí s dosud intaktní dočasnou denticí nejsou dostatečně informovaní o rizikových faktorech zapříčiňujících zubní kaz a/nebo nedodržují preventivní opatření, aby vzniku zubního kazu u dětí předcházeli. Dá se předpokládat, že situace u dětí s kazem raného dětství (ECC) je ještě horší. Program „Dračí zoubky“, který nabízí srozumitelnou a zábavnou formou informace o orální hygieně a výživě, byl mezi dětmi předškolního věku oblíbený a domníváme se, že jeho koncept je použitelný pro behaviorální intervenci u dětí i do budoucna.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info