Informace o publikaci

Právní povaha aktů konstatujících zdravotní (ne)způsobilost zaměstnance k výkonu práce

Autoři

KADLUBIEC Vojtěch

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Starostlivosť o zdravie zamestnancov
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://unibook.upjs.sk/sk/pracovne-pravo/1086-starostlivost-o-zdravie-zamestnancov
Klíčová slova (un)fitness for work; employer; employee; labour law; occupational health services; medical certificate
Popis Příspěvek pojednává a velmi aktuální a živě diskutované problematice právní povahy lékařských posudků poskytovatelů pracovnělékařských služeb o zdravotní způsobilosti zaměstnance a rozhodnutí správního orgánu, jimiž se tyto posudky přezkoumávají v České republice. V první (obecné) části stati se příspěvek věnuje pojmu zdravotní způsobilost k výkonu práce, jejímu posuzování včetně výsledků a pracovněprávním důsledkům nezpůsobilosti. Druhá část pak obsahuje pojednání o vývoji nazírání na závaznost posudků a kritiku současného stavu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info