Informace o publikaci

Cold Plasma: way to improve repeatability of metal analysis in sub-microliter volumes?

Logo poskytovatele
Název česky Studené plazma: způsob jak zlepšit opakovatelnost analýzy kovů v submikrolitrových objemech?
Autoři

STIBOREK Marek SHEKARGOFTAR Masoud KELAR Jakub KANICKÝ Viktor PREISLER Jan

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Laserová desorpce za účasti substrátu spojená s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (SALD ICP MS) dovoluje rychlé a přímé stanovení kovů v submikrolitrových objemech nanesených na polymerním substrátu ve formě vyschlých kapek. V jistých případech, však hodnoty RSD dosahují 30 %. To je způsobeno zejména tvorbou nehomogenních vyschlých kapek. Přídavek vhodného interního standardu a aplikací difúzního koplanárního povrchového bariérového výboje (DCSBD) pro ošetření povrchu substrátu značně zlepšuje opakovatlenost stanovení. Ošetření povrchu substrátu pomocí DCSBD umožňuje zvýšit jeho smáčivost, což má za následek tvorbu homogenních vyschlých kapek. Nevýhodou tohoto ošetření je výskyt tzv. efektu stárnutí, tj. postupného návratu modifikovaných fyzikálně-chemických vlastností povrchu substrátu do původního stavu. Experimenty ukázaly značnou změnu smáčivosti substrátů po jejich oštření pomocí DCSBD. Opakovatelnost stanovení je výrazně lepší pro vzorky, které byly na substrát naneseny v kratších časových intervalech od ošetření pomocí DCSBD. Nicméně je třeba zmínit, že typ substrátu, délka ošetření plazmatem, vliv efektu stárnutí a složení vzorku má též značný vliv na opakovatelnost stanovení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info