Informace o publikaci

Facial Nerve Reconstruction Following Ablative Parotid Surgery - The Ansa Cervicalis Hypoglossal-Facial Anastomosis: A Case Report and Review of Literature.

Autoři

GÁL Břetislav ROTTENBERG Jan STUPKA Igor HANÁK Jan URBÁNKOVÁ Pavla VOGAZIANOS Ermis SLOUKA David

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Otorhinolaryngologie a foniatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova Parotidectomy; Facial palsy; Facial nerve reconstruction; Hypoglosso-facial anastmosis; Ansa cervicalis of hypoglossal nerve
Popis Adenoidně cystický karcinom je vzácný, pomalu rostoucí, lokálně agresivní salivární maligní tumor, charakterizovaný infiltrativním růstem a vysokým procentem perineurálního šíření. Primární terapeutickou modalitou pro resekabilní salivární tumory je chirurgická léčba. Při peroperačně prokázané neurální invazi je indikována resekce postižené části větvení lícního nervu. Autoři prezentují modifikaci hypoglosso-faciální anastomózy s využitím ansa cervicalis nervi hypoglossi, jako efektivní techniku rekonstrukce periferního větvení lícního nervu s minimální morbiditou v donorské oblasti.