Informace o publikaci

Primární orbitální teratom

Autoři

KOMÍNEK Martin AUTRATA Rudolf KREJČÍŘOVÁ Inka ŠENKOVÁ Kateřina ŽAJDLÍKOVÁ Barbora PERNICOVÁ Kateřina MASARIKOVÁ Aneta JEŽOVÁ Marta

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská oftalmologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova teratoma; orbit; proptosis; orbital surgery
Popis Teratomy jsou nádory vznikající z embryonálních kmenových buněk a jsou složeny z elementů všech tří zárodečných vrstev. Lokalizace tohoto typu nádoru v očnici bývá velmi raritní. S růstem cystických útvarů teratomu dochází k rozvoji příznaků již v prvním roce života, ojediněle později. Operační řešení je velmi svízelné, bulbus bývá zachován zcela výjimečně. V naší kazuistice představujeme dívku, které byl tento vzácný orbitální nádor diagnostikován a částečně vyoperován tak, že se podařilo zachovat nejen bulbus, ale i jeho zrakové funkce.