Informace o publikaci

Akutní komplikace hiátových hernií

Autoři

PROCHÁZKA Vladimír MAREK Filip KUNOVSKÝ Lumír ČAN Vladimír DOLINA Jiří KROUPA Radek DASTYCH Milan VACULOVÁ Jitka BARTUŠEK Daniel IVIČIČ Jaroslav KALA Zdeněk

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gastroenterologie a hepatologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.14735/amgh2019220
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amgh2019220
Klíčová slova hiatal hernia; reflux esophagitis; laparoscopy; endoscopy; GIT bleeding; stomach volvulus; fundoplication
Popis Hiátové hernie jsou často spojovány s léčbou refluxní choroby jícnu. V tomto případě je u nich zvažováno buď pokračování zavedené léčby pomocí inhibitorů protonových pump, anebo provedení antirefluxní operace. U malých hiátových kýl je četnost výskytu komplikacínízká. S narůstající velikostí hiátové hernie se ale zvyšuje riziko výskytu akutních komplikací, které mohou pacienta ohrozit na životě. Důležitou součástí léčby komplikací hiátových hernií je prevence. Elektivní operační řešení hiátových kýl má velmi dobré funkční výsledky s nízkým rizikem pooperačních komplikací. Proto by měly být plánovaně operovány především kýly paraezofageální nebo objemné smíšené hiátové hernie. Nejzávažnějšími akutními komplikacemi jsou volvulus žaludku a rozvoj závažného krvácení. Volvulus žaludku je život ohrožující stav, který vyžaduje rychlou diagnostiku a léčbu. Symptomy volvulu žaludku nemusí být typicky vyjádřené, což ztěžuje diagnostiku onemocnění. Základní součástí chirurgické léčby akutních komplikací u hiátových hernií je repozice žaludku do dutiny břišní a jeho pexe ke stěně břišní. Při akutní operaci objemné hiátové hernie je významně vyšší riziko nutnosti laparotomie než při operaci elektivní, které se většinou daří dokončit laparoskopicky. Narůstá riziko peroperačního poranění jícnu, sleziny, ale také nechirurgických pooperačních komplikací, jako jsou pneumonie, delirium a arytmie. U vybraných pacientů s volvulem žaludku bez jeho perforace může být úspěšné i řešení endoskopické. Akutní operační řešení si může vyžádat i masivní krvácení ze žaludku při objemné hiátové hernii, u kterého je úspěšnost endoskopické léčby a konzervativního postupu nízká.