Informace o publikaci

Srovnání počtu a alelické četnosti mutací genu TP53 u pacientů před první terapií a pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukemií.

Autoři

VONKOVÁ Barbara PAVLOVÁ Šárka MALČÍKOVÁ Jitka KOTAŠKOVÁ Jana PLEVOVÁ Karla ŽENATOVÁ Marcela HYNŠT Jakub PANOVSKÁ Anna BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael TICHÝ Boris PÁL Karol MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Související projekty: