Informace o publikaci

Nestandardně tvořené univerbizáty, jejich slovotvorná struktura a hodnocení jejich užití z pohledu vyjadřovacích konvencí stylových oblastí

Logo poskytovatele
Autoři

KOLÁŘOVÁ Ivana

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Tato kapitola si klade za cíl analyzovat použití univerbizátů vytvořených nestandardními slovotvornými procesy, při kterých dochází ke zkrácení kmene fundujícího slova o více morfů a v některých případech i ke krácení kořene. Kromě popisu slovotvorné struktury, která slouží k demonstraci nestandardnosti slovotvorných procesů jednotlivých univerbizátů, autorka uvádí příklady jejich užívání v různých typech psaných textů uměleckých, žurnalistických a odborných a hodnotí je z hlediska předpokládaných stylových norem platných pro dané texty, tj. z pohledu vyjadřovací konvence. Bylo zjištěno, že 4 % všech univerbizátů nalezených v Českém národním korpusu SYN (korpus psaných textů) a Araneum Bohemicum Maximum (korpus internetových textů) bylo vytvořeno nestandardním způsobem. Některé z nich se však běžně vyskytují i ve standardních žurnalistických a odborných textech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info