Informace o publikaci

Infectious Diseases

Název česky Infekční nemoci
Autoři

HUSA Petr KRBKOVÁ Lenka SNOPKOVÁ Svatava MUSIL Václav HOMOLA Lukáš STEBEL Roman VOJTILOVÁ Lenka MIHALČIN Matúš HUSA Petr HAVLÍČKOVÁ Kateřina MALÁ Miriam KOVÁCSOVÁ Evelína MIKOLÁŠEK Peter

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Infekční nemoci jsou významnou příčinou morbidity a mortality v celosvětovém měřítku. Většina běžných infekcí je léčitelná antiinfekčními léky nebo odezní sama s pomocí symptomatické terapie. Prvním krokem je stanovení správné diagnózy. K tomu je třeba pečlivě zhodnotit anamnézu a udělat správně fyzikální vyšetření. Následuje volba vhodných laboratorních vyšetření a správné interpretace jejich výsledků. Posledním krokem je volba optimální terapie. Tato skripta poskytují stručný přehled o všech infekcích, které přicházejí do úvahy v běžné klinické praxi. Jednotlivé kapitoly jsou v naprosté většině případů členěny následovně: definice, epidemiologie, etiologie, klinický obraz, diagnostika, základní principy terapie a prevence. Skripta jsou primárně určena pro zahraniční studenty lékařských fakult.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info