Informace o publikaci

Mezi literární fikcí a životní realitou: o recepci dětského čtenářství v kontextu vývojové psychologie

Autoři

JINDRA Miroslav LÍPOVÁ Magdaléna

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Recepce dětského čtenáře je značně rozsáhlá oblast lidského bádání, která zahrnuje celou škálu možných metodologických přístupů a zacílení. Příspěvek předkládá dílčí výsledky výzkumu recepce dětského čtenářství, a to v kontextu vývojové psychologie u dětí ve věku 8–9 let. Zaměřuje se tak na aktuálnost předkládaného uměleckého textu pro dětského recipienta a jeho přesahy do života dítěte. Výzkum byl realizován u žáků třetí třídy základní školy v rámci hodin čtení s využitím literárního díla Lewise Carrolla „Za zrcadlem a co tam Alenka našla“. Předložené výsledky vycházejí z disertačního projektu „identifikace dětí mladšího školního věku s literárním a divadelním dílem“ a reprezentují dílčí výsledky části skupinových rozhovorů, jež byly součástí kvalitativní fenomenologické strategie celého disertačního projektu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info