Informace o publikaci

Komparace bakteriomu z tumoru a ze sliznic dutiny ústní u pacientů s orálním dlaždicobuněčným karcinomem

Autoři

GACHOVÁ Daniela DANĚK Zdeněk MACHÁČEK Ctirad SMETANOVÁ Soňa ANDRLA Petr BUDINSKÁ Eva BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Úvod: Orální dlaždicobuněčný karcinom (OSCC) je?nejčastější malignitou v?oblasti hlavy a krku. Přítomnost Gram-negativních anaerobů, jako je Fusobacterium nucleatum a Treponema denticola, v dutině ústní je spojována s tímto onemocněním. Je známo, že mikrobiom v dutině ústní je závislý dle lokalizace, např. na dorzu jazyka a bukální sliznici dominuje Gram-pozitivní Steptococcus. Cílem této pilotní studie je analyzovat orální bakteriom v?různých lokalitách dutiny ústní u pacientů s?OSCC a zjistit, zda se bakteriom na povrchu tumoru liší od bakteriomu z lokalizací bez klinického nálezu. Metody: Od 33 pacientů s histopatologicky potvrzenou diagnózou OSCC byly odebrány 3 stěry ze sliznice dutiny ústní (stěr z?povrchu tumoru, bukální sliznice a jazyka bez klinického nálezu). Mikrobiální DNA byla izolována z jednotlivých matric pomocí kitu QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN), a dále byla provedena amplifikace hypervariabilní oblasti 16S rRNA. Následně byla připravena knihovna pro sekvenování nové generace na přístroji Illumina MiSeq. Výsledky: Nejvíce abundantními rody v orálních vzorcích byly Streptococcus, Fusobacterium, Prevotella_7 a Veillonella. Alfa diverzita bakteriomu mezi jednotlivými matricemi byla srovnatelná (p > 0,05). Nicméně, relativní abundance u rodu Rothia byla signifikantně nižší u stěru z?tumoru?oproti bukální sliznici či jazyku (p ? 0,001, q = 0,003). Rody Actinomyces a Atopobium byly méně zastoupeny na povrchu tumoru, zatímco Prevotella_2, Parvimonas, Catonella, Peptostreptococcus, Fusobacterium, Aggregatibacter a Treponema více při porovnání oproti povrchu jazyka (q < 0,05), nikoliv však oproti bukálnímu stěru (p > 0,05). U rodu Streptococcus byla zjištěna nižší relativní abundance u stěru z tumoru než u bukální sliznice (q < 0,05). Shrnutí: U pacientů s OSCC je bakteriom povrchu tumoru odlišný od povrchu jazyka či?bukální sliznice. Vyšší výskyt parodontálních bakterií na povrchu tumoru oproti dalším slizničním lokalitám bez zjevné patologie podporuje hypotézu o jejich významu v etiopatogenezi tohoto onemocnění. Pilotní výsledky je třeba ověřit na větším vzorku pacientů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info