Informace o publikaci

Sociálna kohézia v slovenskej spoločnosti a vstup do EÚ.

Autoři

VAŠEČKA Michal

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Slovenská ekonomika v procese integrácie a jej reflexia vo vzdelávacom procese
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://www.jasr.sk
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova education; knowledge based economy; social capital; marginalized groups
Popis Významná časť politikov a osobností spoločenského života si začala na rozdiel od minulosti uvedomovať nevyhnutnosť investovať čas, finančné prostriedky, sociálny kapitál, a predovšetkým politickú vôľu do riešenia tzv. rómskej problematiky. Tento posun vo vnímaní rómskeho problému u politickej a spoločenskej elity na Slovensku treba hodnotiť veľmi pozitívne a bez ohľadu na motiváciu aktérov. Vo všeobecnosti možno rozlíšiť tri dôvody zvýšeného záujmu o rómsku problematiku: 1. Morálne a ľudskoprávne dôvody. Čoraz viac predstaviteľov majority si začína uvedomovať dlh, ktorý majorita má voči Rómom vzhľadom na nevhodné či priamo diskriminačné postupy praktizované v minulosti na území Slovenska. Tento prístup je však zatiaľ vlastný len menšine predstaviteľov majority, ktorí vyznávajú princípy liberálnej demokracie. 2. Integračno-pragmatické dôvody. Signifikantná časť predstaviteľov majority chápe nevyhnutnosť úspešného riešenia nepriaznivej situácie, v ktorej sa Rómovia na Slovensku nachádzajú vzhľadom na integračné ambície Slovenska do EÚ a NATO. 3. Sebaobranné dôvody. Veľká časť predstaviteľov majority, reprezentujúca predovšetkým parlamentnú opozíciu, začína pristupovať k riešeniu rómskeho problému vzhľadom na obavy, ktoré vzbudzujú demografický vývoj Rómov a potenciálna nekontrolovateľná reprodukcia negatívnych javov spojených s chudobou a marginalizáciou Rómov.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info