Informace o publikaci

Politický rozměr požadavků německé menšiny v České republice

Autoři

MAREŠ Miroslav

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Stedoevropské politické studie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://www.iips.cz/seps/clanek.php?ID=201
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Germany minority; political interests
Popis Organizace nmecké menšiny Shrmoáždní Nmec v echách, na Morav a ve Slezsku formulovalo v roce 2001 své požadavky. Žádalo odškodnní od eského státu za poválené kivdy na sudentonmeckých antifašistech a jejich rodinách. Tyto požadavky trabsformoval do podoby vládního návrhu místopedseda vlády Petr Mareš )místopedseda vlády v letech 2002-2004 a pedseda Unie svbody - Demokratické unie). Velké eské politické subjekty reagovaly rozdíln. Nkteí liberální, kesanskodemokratití, obanskodemokratití a komunistití (!) politici podporovali tyto požadavky, ale ty nebyly akceptovatelné pro velkou ást eského politického spektra. Mnoho politik tyto aktivity vnímalo jako první krok ke splnní požadavk všech sudetských Nmc žijících v Nmecku a v Rakousku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info