Informace o publikaci

Ženská delikvence jako sociální jev : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty MU v Brně, dne 4.11.2004 [Sborník z konference]

Logo poskytovatele
Autoři

URBANOVÁ Martina

Rok publikování 2004
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Publikace je sborníkem příspěvků z mezinárodní konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 4. 11. 2004 na závěr tříletého grantového projektu Právní postoje a hodnotové orientace delikventních žen. Sborník otevírá úvodní referát konference PhDr. Martiny Urbanové, Ph.D. Výzkumný projekt právní postoje a hodnotové orientace delikventních žen, na který navázala Mgr. Veronika Ochmanová s příspěvkem Přehled teorií vysvětlujících kriminalitu žen a doc. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. Právní postoje a hodnotové orientace delikventních žen. Ve druhém bloku sborníku jsou uvedeny příspěvky PhDr. Aleny Marešové Změny v kriminalitě žen z pohledu statistik Policie ČR a PhDr. Markéty Štěchové Mladé ženy ve věznici. Třetí část sborníku obsahuje vystoupení doc. PhDr. Gabriely Lubelcové, CSc. Ke kriminalitě žen na Slovensku. Čtvrtý blok je věnován empirickým výzkumům prof. Dr. Dietera Döllinga a doc. Dr. Dietera Hermanna realizovaným k problematice ženské kriminality v Německu. Pátá část sborníku postihuje situaci žen ve vězení. Mgr. Petr Prasek zde uvádí příspěvek Současné podmínky ve výkonu trestu odnětí svobody odsouzených žen v České republice, doc. JUDr. Pavel Hungr, CSc. referát Ženy ve vězeňské komunitě a PhDr. Břetislav Nekola uzavírá referátem Hodnotové orientace a vztahy mezi odsouzenými. Na závěr sborníku Mgr. Jiří Vyhlídal rozebírá Obtíže při dotazníkových šetřeních na neobvyklých vzorcích populace a doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Specifika trestní odpovědnosti žen ve středověku. V závěru každého příspěvku je uvedeno anglické resumé.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info