Informace o publikaci

Oxidativní stres a spinocelulární karcinom hlavy a krku

Autoři

SALZMAN Richard KOSTŘICA Rom PÁCAL Lukáš KAŇKOVÁ Kateřina TOMANDL Josef HORÁKOVÁ Zuzana ROTTENBERG Jan

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník přednášek, 69. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova oxidative stress;HNSCC
Popis Úvod: V posledních letech se zaměřuje celá řada autorů na roli volných kyslíkových radikálů (VR) u onkologických pacientů. Všeobecný konsenzus předpokládá, že buňka dlouhodobě vystavená zvýšené oxidativní zátěži má větší tendenci k malignímu zvratu díky vyčerpání kapacit reparovat řetězce DNA dlouhodobě poškozované VR. Cílem je stanovit parametry oxidativního stresu u skupiny onkologických pacientů ve srovnání se skupinou neonkologických pacientů. Metodika: Od července 2004 do července 2005 jsme stanovili parametry oxidativního stresu u 67 pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku, u kterých byla vytvořena tracheotomie během léčby. Do kontrolní skupiny jsme zařadili 7 neonkologických, u kterých byla provedena tracheotomie z jiných indikací. Měřili jsme aktivitu glutation peroxidázy (GPx) a superoxid dismutázy (SOD) v alveolárních makrofázích získaných bronchoalveolární laváží a jejich aktivitu v erytrocytech. Dále jsme zjištovali hladinu GPx, MDA, TNF Výsledky: Naměřili jsme vyšší průměrné množství TNF (2.50 vs. 2.29 ng/L) a MDA (2.27 vs. 2.20 nmol/g bílkovin) u onkologických pacientů. Průměr aktivit SOD v erytrocytech byl ve sledovaném souboru pacientů s nádory nižší (19.70 vs. 21.28 U/mL, p=0,01). Průměrné množství GPx3 v plazmě (32.42 vs. 27.05 mg/mL) bylo vyšší v onkologické skupině. Průměr aktivit GPx1 v erytrocytech (112.0 vs. 92.3 U/g Hb) a GPx1 v alveolárních makrofázích (29.78 vs. 12.0 U/g bílkovin) byl vyšší u nádorových pacientů. Závěr: Vyšší plazmatické hladiny TNF a MDA bez adekvátního kompenzatorního zvýšení množství nebo aktivity AOE v plazmě u onkologických pacientů nás opravňují předpokládat v souladu s pracemi Athara, Arikana, Drehera a jiných, že oxidativní stres hraje významnou roli i v karcinogenezi spinocelulárního karcinomu hlavy a krku. Pokles aktivity AOE 1. stupně (SOD) se současně zvýšenou aktivitou AOE 2. stupně (GPx) vede ke kumulaci superoxidových anionů. Nízký počet pacientů v kontrolní skupině nás nutí přistupovat k výsledkům opatrně. Zkratky: VR-volné kyslíkové radikály, AOE-antioxidativní enzymy, GPx-glutation peroxidáza, SOD-zinečnato-měďnatá superoxid dismutáza, MDA-malodialdehyd, TNF-tumor necrosis faktor
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info