Informace o publikaci

Deutsche Dialekte in Tschechien, ihre Gemeinsamkeiten und Besonderheiten im Vergleich zum Mutterboden

Název česky Německé dialekty v Česku, jejich společné rysy a zvláštnosti ve srovnání s dialekty v Německu
Autoři

MUZIKANT - ED Mojmír

Rok publikování 2007
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Sborník obsahuje příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci věnované výzkumu německých dialektů na území České republiky, kterou pořádala katedra německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Těžiště referátů tvoří dílčí výsledky dialektologického výzkumu prováděného přímou metodou na území ČR. Pozornost badatelů se rovněž soustředila na vzájemné česko-německé jazykové kontakty, a to od vlivu češtiny na německé nářeční ostrůvky v lexikální rovině přes vliv češtiny na bavorské dialekty v Bavorsku až po vliv němčiny na česká toponyma a přezdívky. Historicky dané úzké vazby mezi češtinou a němčinou jsou dobře patrné také v utváření německé kuchařské terminologie. Obsahové zaměření konference vhodně doplňují pohled na vztah dialektu a spisovné němčiny v díle F. Kafky a první výsledky dialektologického výzkumu v německých nářečních ostrůvcích v Zakarpatské Ukrajině.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info