Informace o publikaci

Haplotype analysis of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene in asthma

Název česky Haplotypová analýza genu pro endoteliální nitric oxid syntetázu (eNOS) u astmatu
Autoři

IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie JURAJDA Michal POHUNEK Petr ZNOJIL Vladimír

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Hum Immunol
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
Klíčová slova asthma; gene; nitric oxide synthase; NOS3; polymorphisms
Popis Oxid dusnatý (NO) je důležitým mediátorem fyziologických procesů v dýchacích cestách. Je zřejmé, že genetické faktory ovlivňují tvorbu NO a podílejí se na patofyziologii astmatu. Cílem této práce bylo stanovit eNOS haplotypy u českých astmatiků a kontrolních osob a analyzovat jejich úlohu při vzniku a rozvoji astmatu. Naše výsledky naznačují, že varianty v genu pro endoteliální formu NOS mohou být jedním z faktorů podílejících se na predispozici k rozvoji astmatu v naší populaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info