Informace o publikaci

Kvalitativní hodnocení způsobu řešení kopie Reyovy-Osterriethovy komplexní figury u dospívajících

Autoři

ŠAMÁNKOVÁ Lenka PORTEŠOVÁ Šárka

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova Rey-Osterrieth comlex figure (ROCF); ROCF scoring; ROCF organizational strategies; types of ROCF drawing strategies; specific mistakes in ROCF drawing
Popis Studie se zabývá kvalitativním hodnocením způsobu řešení kopie Rey-Osterriethovy komplexní figury u dospívajících. Hlavním cílem bylo hodnocení kvalitativní části ROCF testu, mapování výskytu kresebných strategií kopií ROCF dle Rey-Osterriethovy typologie kresebných strategií, popis specifických chyb v ROCF produkcích. Na základě detailní analýzy se autorům podařilo identifikovat další subtypy základních strategií. Součástí analýzy kreseb bylo monitorování nejčastějších chyb při produkci ROCF, které nelze podle českého manuálu skórovat. Byl zjištěn výskyt těchto typů chyb: velikost kresby vzhledem k předloze, umístění kresby na papíru, škrtání, opravy, perseverace, konfabulace, rotace, přítlak tužky. Byly popsány nejčastější chyby, kterých se v rámci jednotlivých kresebných postupů děti dopouštěly v přesnosti provedení a správném umístění detailu. Nejméně chyb z přesnosti se vyskytovalo u kreseb, kde bylo užito prvního typu kresebné strategie. Zjištěné výsledky umožňují přesnější hodnocení kvalitativní části testu ROCF.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info