Informace o publikaci

Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika

Autoři

ŘÍČKA Adam KUCHOVSKÝ Tomáš

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova groundwater recharge - groundwater flow - numerical model - Rožná
Popis V souvislosti s připravovaným numerickým modelem proudění podzemních vod v ložiskové oblasti Rožná je stanovení hodnot efektivní infiltrace velmi významné. Efektivní infiltrace byla určena v povodích různé velikosti vyhodnocením průtoků programy RORA, PULSE a PART a vydatností dvou pramenů Mailletovou rovnicí. Výsledné hodnoty poukazují na vztah mezi efektivní infiltrací a velikostí povodí odrážející značný vliv hydrogeologických heterogenit především u malých povodí. Efektivní infiltrace je ovlivněna také topografickou výškou povodí. Vyšší povodí na rozdíl od povodí nižšího řádu drénují pouze lokální oběh podzemních vod. Jedenáctileté datové řady poukazují na sestupný trend hodnot efektivní infiltrace ve všech sledovaných povodích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info