Informace o publikaci

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů : fotovoltaika

Autoři

DOLEŽALOVÁ Helena

Druh Článek ve sborníku
Konference COFOLA 2010: the Conference Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2010/files/nastroje/Dolesalova_Helena__1536_.pdf
Obor Právní vědy
Klíčová slova photovoltaics; economic instruments; sustainable development
Popis Příspěvek je zaměřen na právní úpravu podpory využívání elektrické energie získané prostřednictvím fotovoltaických systémů, a to v kontextu dodržování principů udržitelného rozvoje. Cílem příspěvku je nastínění aktuálních problémů souvisejících s dopady této podpory, jejich příčin a možností nápravy.
Související projekty: