Informace o publikaci

Podpora biopaliv a biokapalin : kriteria udržitelnosti

Autoři

DOLEŽALOVÁ Helena

Druh Článek ve sborníku
Konference Ekonomické nástroje v právu životního prostředí. Sborník příspěvků z konference Brno, červen 2010
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova renewable sources; biofuels; bioliquids; biomass; sustainability criteria
Popis Za účelem podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů jsou koncipovány specifické ekonomické nástroje. Biopaliva a biokapaliny by měly splňovat podmínky udržitelnosti pro způsobilost k finanční podpoře, získávání surovin k jejich výrobě i vlastní využívání by nemělo mít negativní environmentální, ekonomické, ani sociální dopady. Předmětná právní úprava prochází v současné době zásadním vývojem, otázkou je efektivita připravovaných předpisů a vůle k jejich dodržování.
Související projekty: