Informace o publikaci

Zvýšení toxicity perzistentních organických polutantů v přítomnosti huminových látek

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

BITTNER Michal NOVÁK Jiří GIESY John P. HILSCHEROVÁ Klára

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bulletin VÚRH Vodňany
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Znečištění a kontrola vody
Klíčová slova humic substances; dioxin-like toxicity; aryl hydrocarbon receptor
Popis Huminové látky (HS) představují jeden z hlavních degradačních produktů přírodní organické hmoty. Koncentrace HS se ve sladkovodních podmínkách pohybují v rozmezí 0,5 až 50 mg.l-1 a organický uhlík může představovat až 20 % suché váhy sedimentů. V naší práci popisujeme AhR-zprostředkovanou aktivitu binárních směsí vzorků HS s různými modelovými zástupci z několika skupin environmentálních polutantů in vitro pomocí buněčné linie H4IIE-luc. Při simultánní expozici buněk H4IIE-luc huminovým látkám a tetrachlorodibenzop- dioxinu, 3,3‘,4,4‘,5-pentachlorobifenylu, benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, dibenz[a,h]anthracenu (1nM) a fluoranthenu docházelo k významnému zvýšení AhR-zprostředkované aktivity modelových látek ve srovnání s kontrolou bez HS. Ukazuje se tedy, že sorpce použitých polutantů na HS a následný pokles biodostupnosti jeplně vyrovnána dalšími mechanizmy účinku HS, jako např. facilitace a změna prostupnosti biomembrán.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info