Informace o publikaci

Poskytovatel služeb elektronických komunikací v trestním právu

Autoři

FIALOVÁ Eva

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Revue pro právo a technologie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Begian law penal law provider
Popis Poskytovatel elektronické komunikační služby má podle belgického trestního řádu povinnost vydat identifikační údaje uživatelů. Společnost Yahoo, Inc. tyto údaje odmítla poskytnout, neboť podle jejího názoru není poskytovatelem podle belgického zákona o elektronických komunikacích. Podle Nejvyššího soudu platí autonomie trestního práva, tzn., definice z jiného právního odvětví nejsou v trestním právu bez dalšího uplatnitelné.
Související projekty: