Informace o publikaci

Kombinovaný trénink u mužů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě

Autoři

SVAČINOVÁ Hana MRKVICOVÁ Veronika POCHMONOVÁ Jaroslava ROSENBERGOVÁ Blanka SIEGELOVÁ Jarmila DOBŠÁK Petr VÍTOVEC Jiří

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova metabolic syndrome; acutes coronary event ; cardiovascular rehabilitation; aerobic capacity
Popis Příznivý vliv tělesného tréninku na kardiovaskulární prognózu u pacientů s metabolickým syndromem je dokumentován v řadě studií. Méně informací existuje o výsledcích kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s různými formami ischemické choroby srdeční a přidruženými chorobami a odchylkami v rámci metabolického syndromu. Předložená práce hodnotí prospěch z kombinovaného, aerobně-posilovacího tréninku u 2 souborů mužů po perkutánní koronární intervenci pro akutní koronární syndrom: s metabolickým syndromem [MS(+)] a bez metabolického syndromu [MS(–)]. Jsou hodnoceny změny aerobní kapacity, výkonnosti, krevního tlaku, BMI a obvodu pasu po 12týdenní kardiovaskulární rehabilitaci. Signifikantní zlepšení aerobní kapacity a výkonnosti bylo zaznamenáno jak v souboru MS(+), tak v souboru MS(–). Pokles systolického TK byl signifikantní u souboru MS(+), pokles STK v souboru MS(–) a diastolického TK v obou souborech nedosáhl statistické významnosti. Zvýšení aerobní kapacity a výkonnosti u pacientů souboru MS(+) je srovnatelné s výsledky kontrolního souboru MS(–); pokles STK byl v souboru s MS výraznější než v souboru bez MS. U obou souborů nedošlo k významným změnám obvodu pasu a BMI. Výsledky ukázaly, že pacienti s vyšším počtem rizikových faktorů v rámci metabolického syndromu mají minimálně srovnatelný prospěch z kardiovaskulární rehabilitace po akutním koronárním syndromu jako pacienti bez metabolického syndromu.
Související projekty: