Aktuální opatření týkající se COVID-19

Od středy 25. listopadu je povolená laboratorní, experimentální a umělecká výuka pro studenty posledních ročníků s omezením účasti do 20 osob. Je možné také prezenční zkoušení v maximálně deseti lidech. Konkrétní výuku povolují jednotlivé fakulty.

Další informace

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem. Aktuální barva je červená

  • Budovy MU jsou uzavřeny pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Výjimku mají osoby zajišťující nutný provoz budov, laboratoří a distanční či prezenční výuku a studenti, u nichž je vládou povolená prezenční praktická a laboratorní výuka.
  • Kontaktní výuka je od 25. 11. povolená studenům posledních ročníků s omezením účasti do 20 osob a studentům všeobecného a zubního lékařství, farmacie a zdravotnických a pedagogických oborů. Studenti posledního ročníku FSpS se mohou v maximálním počtu 20 lidí účastnit sportovní výuky i ve vnitřních prostorách.
  • Zkoušky se mohou konat prezenčně, maximálně však ve skupině do 10 osob.
  • Studenti zaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.
  • Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Další informace MUNI pomáhá

Aktuality

Aktuální opatření

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforemjehož úroveň stanovuje Krizový štáb MU s přihlédnutím k semaforu pro okres Brno-město. Aktuální ČERVENÁ. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti či další pravidla nad rámec doporučení pro aktuální stupeň rizika. Sledujte weby fakult a barevné označení budov MU. 

MUNI pomáhá! Pomáhejte s námi nebo si řekněte o pomoc

Masarykova univerzita vytvořila z iniciativy rektora Martina Bareše dobrovolnickou síť. Díky tomu, že se přihlásily tisíce dobrovolníků, nyní můžeme nabídnout pomoc v mnoha činnostech a oborech. 

Více na munipomaha.cz

Zprávy z Magazínu M

Kontakt

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail: